Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy bơm sục khí tạo oxy hòa tan

Bơm sục khí phun mưa Veratti Model AE 2.2-4-60 2.2Kw

2.300.000

Máy bơm sục khí tạo oxy hòa tan

Bơm sục khí phun mưa Veratti Model AE 1.5-7-40 1.5Kw

2.100.000

Máy bơm sục khí tạo oxy hòa tan

Bơm sục khí phun mưa Veratti Model FP-1.1 1.1Kw

1.800.000

Máy bơm sục khí tạo oxy hòa tan

Bơm sục khí phun mưa Veratti Model FP-1.5 1.5Kw

2.000.000

Máy bơm sục khí tạo oxy hòa tan

Bơm sục khí phun mưa Veratti Model FP-2.2 2.2Kw

2.200.000