Bơm công nghiệp

Bơm ly tâm trục ngang Veratti
Bơm ly tâm trục đứng SHOWFOU
Bơm ly tâm trục đứng veratti
Bơm ly tâm trục ngang BELUNO

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải VERATTI
Bơm chìm nước thải BELUNO
Bơm chìm nước thải SHOWFOU
Bơm chìm nước thải peroni

bơm chìm giếng khoan

Bơm chìm giếng khoan PERONI
Bơm chìm giếng khoan SHOWFOU
Bơm chìm giếng khoan SUMOTO
Bơm chìm giếng khoan FRANKLIN ELECTRIC

Máy thổi khí

Máy thổi khí CON SÒ Veratti
Máy Sục khí Phun Mưa veratti
Máy sục khí tạo sóng VERATTI
Máy thổi khí Đầu AT VERATTI

Máy bơm hóa chất

Bơm axit công nghiệp VERATTI
Bơm định lượng BELUNO
Bơm định lượng Blue white
Bơm hóa chất công nghiệp OBL

bơm đài phun nước

Bơm đài phun nước LUBI
Bơm đài phun nước SHAKTI

phụ kiện máy bơm

biến tần
bình tích áp
Khớp nổi nhanh
Tủ điện

Tư vấn kĩ thuật